Cégvilág

4iG_hq.jpg
Forrás: 4iG
Osztalékfizetés

Fontos pillanat a 25 éves magyar informatikai vállalat életében

Részvényenként 22 forintos osztalékfizetésre tett javaslatot a 4iG igazgatósága a kiemelkedően sikeres tavalyi eredmény után. Az informatikai nagyvállalat április 29-i éves rendes közgyűlésén a társaság Munkavállalói Részvénytulajdonosi Programjáról is dönthetnek majd a részvényesek. Az igazgatóság közgyűlési javaslatai mellett a társaság közzétette auditált, IFRS szerinti konszolidált és egyedi beszámolóit is a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A 4iG fennállásának legsikeresebb évéről számolhat be részvényeseinek. A közgyűlési elfogadásra beterjesztett, nemzetközi sztenderdek szerint készített 2019-es konszolidált kimutatásaiban rekorderedményről számolt be a vállalat. A beszámolókban szereplő auditált adatok lényegében nem térnek el az előzetesen közzétett számoktól: a tőzsdei társaság tavaly 41,485 milliárd Ft árbevételt ért el 4,075 milliárd forint EBITDA és 2,826 milliárd forintot meghaladó adózott eredmény mellett. Ehhez kapcsolódóan a 4iG igazgatósága a 2019. üzleti év után 2 milliárd forintot meghaladó összegű, részvényenként 22 forintos osztalékfizetésre tett javaslatot a részvényeseinek. A 4iG 2004-es tőzsdére lépése óta ez az első alkalom, hogy eredményét, illetve annak jelentős részét felosztja tulajdonosai között. Jelen helyzetre való tekintettel az igazgatóság dönthetne az osztalékfizetés időpontjáról, azzal a kitétellel, hogy az osztalékfizetésnek legkésőbb 2020. december 31. napjáig meg kell történnie.

Szintén a közgyűlési előterjesztések között szerepel a Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program (MRP) indításáról szóló igazgatósági javaslat is, amelynek célja a javadalmazási politikában kitűzött eredmények elérésének elismerése, a vezető és kulcsfontosságú munkatársak ösztönzése, valamint a 4iG Nyrt. értékének és jövőbeli teljesítményének hosszú távú és fenntartható növelése. A program végrehajtása érdekében a társaság igazgatósága arra kér felhatalmazást a közgyűléstől, hogy a társaság alapítóként 2.500.000 darab, 20 forint névértékű 4iG Nyrt. törzsrészvényre vonatkozó vételi opciót, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás juttathasson az MRP szervezet részére. A munkavállalók elköteleződését erősítő program a közgyűlés döntését követően, még idén tavasszal elindulhat.