Piackutatás

Lassuló növekedés, csökkenő bevételek

Mobilok üzleti célra

A hangszolgáltatásokból származó bevételek csökkenése és a mobilinternet dinamikus bővülése határozza meg a mobilkommunikáció erősen kompetitív üzleti piacát.

Az üzleti célra használt mobiltelefonok penetrációja a Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi felmérése szerint a hazai cégek és intézmények körében elérte a 96 százalékot. A BellResearch elemzői rámutatnak: a szűkebben értelmezett üzleti mobilpiacot kijelölő „közvetlen” penetráció ennél kisebb, a szervezetek mintegy háromnegyede rendelkezik saját előfizetéssel. A különbség okát elsősorban az 1-9 fős mikrovállalati szegmensben kell keresnünk: a soho-jellegű vállalkozásoknál ugyanis nemcsak az üzleti és a magáncélú mobilhasználat keveredik nagymértékben, hanem az is jellemző motívum, hogy magánszemély nevén levő előfizetést használnak a céges üzletvitelben. Hasonló irányú eltérés más szegmensekben is detektálható (amikor például anyavállalat vagy felettes szerv a közvetlen előfizető), de a különbség mértéke sokkal kisebb, a 10 fő feletti vállalati körben csupán néhány százalékpontnyi.

 


 

 

Lassuló növekedés

Az üzleti mobiltelefónia piaca 2008-2009-ig bezárólag az előfizetések számát tekintve dinamikus, éveken át két számjegyű növekedést mutatott. A bővülés elsődleges motorját a nagyvállalatok, majd a kkv-k körében is terjedő mobilflották jelentették. A „válságévektől” kezdődően a beszédcélú sim-ek számának növekedése jelentősen lelassult – mutat rá Gál Tamás vezető tanácsadó, a BellResearch távközlési szakértője.

De a jelenséget nem a válság váltotta ki, az csak ráerősített a piac természetes folyamataira. 2013–14-ben folytatódott az igencsak mérsékelt kártyaszám-növekedés, a következő időszakban a kutatók az intézményi szegmensben várnak a társas vállalkozásokénál jelentősebb bázisnövekedést. A bővülési ütem lassulásával a szolgáltatók közötti (ár)verseny mind élesebbé vált, ami óhatatlanul az arpu (egy ügyfélre eső átlagos bevétel) csökkenéséhez vezetett.

ICT-report

Téma: Üzleti mobiltávközlési szolgáltatások

Tartalom: üzleti mobiltelefon-ellátottság, fix-mobil kereszthasználat, közvetlen és közvetett előfizetések, szolgáltatók pozíciói és részesedései, elégedettség; small screen mobilinternet, szabályozás, mobil voip; penetráció, állományok, költések, piacméret, trendek.

Információk: www.ictreport.hu

A piacot jelenleg több, részben ellentétes előjelű folyamat alakítja – hangsúlyozza Gál Tamás. A „fundamentális” folyamatokat az elmúlt időszakban valamelyest modulálták a szolgáltatói áremelések, illetve a flat tarifák terjedése, ami mérsékelte a bevételcsökkenést. A szolgáltatók „klasszikus” bevételei (hang, sms, mms) szintén ereszkedő pályán vannak. A közeljövőben az intézményi szegmensben a viszonylag alacsony használati penetráció lehet a bővülés forrása, míg a mikrovállalatok körében a magánelőfizetések üzleti konverziója jelent tartalékot.

 

A mobilinternet a húzóerő

Egyértelműen növekvő szegmensnek a mobilinternet és az ezzel szervesen összefüggő készülékértékesítési bevételek számítanak. A hálózati erőforrások kihasználása erős értékesítési nyomás alá helyezi a szolgáltatókat, a mobilinternet-csomagok bevételei kompenzálhatják a hangpiaci lejtmenetet. A prognosztizált dinamikus bővüléssel azonban ezen a területen is az arpu-k csökkenését vetítik előre a BellResearch elemzői.